Blog

Les tendencies del Sector TI

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Redacció TNI el 2017.05.23 a les 22:43:02

AMETIC, Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals i MADISON Market Research, han elaborat l’estudi ‘Tendències del Sector de les Tecnologies de la Informació (TI)’ en el qual identifiquen aquelles que per la seva previsible implantació i capacitat de desenvolupament, constituiran un referent per a proveïdors i usuaris del Sector de Tecnologies de la Informació.

Segons dades d’AMETIC referits a 2016, el Sector de Tecnologies de la Informació representa un volum de negoci de 23.441.000 d’euros i un elevat nivell de poder de contractació que, en aquest mateix exercici, donava feina directa a més de 200.000 professionals, xifra que sobrepassaria els 800.000 treballadors si contemplem aquells que desenvolupen les seves funcions TI en altres sectors d’activitat. Per als propers anys, es preveu que el sector mantingui la seva tendència de creixement tant en la seva xifra de negoci com en l’ocupació.

L’estudi, que s’ha presentat avui a l’auditori de Red.es, ha comptat amb la presència del director general de l’entitat, José Manuel Leceta; amb la intervenció del president de l’Àrea Sectorial de Tecnologies de la Informació de AMETIC, Antonio de Lucas; i amb la del director de Tecnologia de MADISON Market Research, Francisco Javier Brizuela. A la trobada, va acudir un nombrós grup d’empreses del sector TI, que van tenir oportunitat d’intercanviar impressions sobre les conclusions plasmades en el document.

Tendències Sector TI
Segons les conclusions de l’estudi, les cinc tendències TI que en els propers anys marcaran el desenvolupament del sector per la seva acollida i implantació de forma generalitzada són Cloud Computing, Big Data, Internet de les Coses, Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat.

Cloud Computing és l’activitat que ha obtingut un major consens entre els experts participants en l’estudi en la seva identificació com a tendència. La capacitat del Cloud Computing per facilitar que qualsevol usuari pugui accedir a model “as a Service (XaaS)” a les aplicacions i infraestructures més avançades del seu proveïdor tecnològic, el fan protagonista de la transformació digital de les empreses i la societat en el seu conjunt .

El Big Data és una altra de les tendències més ressenyades, donat l’augment progressiu en el nombre de dispositius interconnectats, capaços de produir un gran volum de dades. Això es tradueix en una enorme potencialitat per a la generació d’informació de valor i coneixement.

A més, aquesta tecnologia permet incrementar la productivitat, identificar nous mercats i conèixer millor els models de comportament, preferències i necessitats del consumidor.

Respecte a l’Internet de les Coses (Internet of Things – IOT) els experts coincideixen a assenyalar el valor de la informació produïda, que permet millorar la presa de decisions i l’automatització de processos. De la mateixa manera, indiquen que l’impacte generat per aquesta tecnologia serà gran, tant en l’àmbit domèstic com en la indústria.

La quarta tendència esmentada recau en l’aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA), com a tecnologia cognitiva, que tindrà un gran impacte positiu en les organitzacions i l’ocupació. Àrees com el Màrqueting, Operacions, Tecnologies de la Informació, Vendes o Finances, ja utilitzen la predicció de comportaments en contextos coneguts.

La Ciberseguretat és una altra de les línies que més creixeran dins el sector de les Tecnologies de la Informació, a causa de la necessitat de solucionar les vulnerabilitats que puguin sorgir en l’ús i aplicació de les anteriors tendències assenyalades.

Segons assenyala l’estudi, els reptes als quals s’enfronten aquestes tecnologies són nombrosos -molts d’ells compartits-, com els relacionats amb la seguretat i la privacitat de les dades, o les barreres legals existents. De la mateixa manera, indica la necessitat d’emprendre una adaptació a les característiques de cada sector, alhora de conjugar l’estandardització i l’especialització.

Qualificació professional

La qualificació dels treballadors és una altra de les claus a què fa referència l’informe, de manera que es pugui cobrir l’escassetat de certs perfils professionals necessaris per afrontar amb èxit la transformació digital. La publicació també evidencia la necessitat d’augmentar els nivells d’inversió de recursos per al seu desenvolupament, alhora que demana esforços conjunts en el sector que posin en rellevància aquestes tecnologies com a palanques de creixement.

Finalment, en un escenari de millora econòmica, en el qual augmenta de manera generalitzada la demanda, l’estudi augura grans oportunitats de desenvolupament a partir de les Tecnologies de la Informació per a sectors com el de l’Agricultura, la Sanitat o els Transports, que hauran de dotar d’eines orientades a les noves tendències, així com de mecanismes de seguretat que confereixin fiabilitat al seu ús. A més, aspectes com la globalització i els canvis en l’entorn polític internacional milloraran la posició del Sector TI en el panorama mundial.

Llegir més