Núvol-Vtel Centraleta Virtual

CENTRALETA VIRTUAL EN EL NÚVOL

c

NÚVOL – VTEL CENTRALETA VIRTUAL

VTEL HD

VTEL és la centraleta virtual d’ALLCOM COMUNICACIONS. El seu servei proporciona a les empreses totes les funcionalitats d’una centraleta telefònica sense necessitat de tenir una infraestructura específica.

És una solució ideal per a empreses que compten amb una bona connectivitat de xarxes i per a pimes que necessiten integrar la telefonia de les seves seus o delegacions.

¿Per què la centralita virtual ALLCOM VTEL?

El nostre producte els permet treballar amb un operador accessible i una solució flexible i que s’adapta a les necessitats variables de les empreses, atenent i resolent totes les demandes.

La centralita vitual VTEL compta amb totes les característiques i tots els avantatges de ALLCOM Trunk, de manera que s’aconsegueix un suport proper amb una gran capacitat d’adaptació qualitat, seguretat i estalvi.

call center

Alguns dels avantatges addicionals que s’ofereixen són:

 • Terminals telefònics de la més alta qualitat: Subministrem per a les nostres centraletes telèfons Yealink, Panasonic, Unify, Snom, etc …
 • Implementació immediata sense inversions: en menys de 24 hores pot tenir la seva nova solució de telefonia en funcionament sense necessitat d’adquirir infraestructura.
 • Pot atendre el telèfon des de qualsevol ubicació: La possibilitat de generar extensions totalment deslocalitzades o a telèfons intel·ligents fa que puguem atendre i realitzar trucades amb el número corporatiu en qualsevol lloc.
 • Diferents nivells de funcionalitats: s’adapten els costos a les diferents necessitats del client.
 • Implementació “claus en mà”: els nostres tècnics experts en solucions de telefonia realitzen la instal·lació “in situ” i formen al client en l’ús dels telèfons i les funcionalitats de la centraleta.
 • La tranquil·litat del millor servei minimitzant els costos: a través del nostre servei d’atenció al client, comptarà amb els mateixos tècnics que realitzen manteniment d’alt nivell de centraletes; de manera que l’ajudaran en qualsevol tipus d’incidència, assegurant un servei proper i d’altíssima qualitat sense haver de realitzar despeses en manteniment i suport d’infraestructures.
COLLAGE 2

Entorns d’aplicació de VTEL recomenats

Les solucions de centraleta virtual ALLCOM VTEL són recomanables per a tota mena d’empreses que necessitin disposar de funcionalitats de centraleta, però encaixen especialment en les tipologies d’empresa següents:

 • Petites, mitjanes i grans empreses. La centraleta virtual és ideal per a tota mena d’empreses, ja que optimitzen els costos en comunicacions i no compten amb cap compromís de permanència, el que permet evolucionar a mesura que el negoci avança p les necessitats canvien.
 • Empreses que tenen períodes amb diferents necessitats. ALLCOM VTEL permet adaptar en cada moment el nombre de telèfons en funció de les necessitats de l’empresa, de manera que s’optimitza la despesa necessària per a comptar amb un servei de telefonia de qualitat.
 • Empreses o grups d’empreses amb seus disperses que tenen una alta interacció. Amb ALLCOM VTEL pot treballar amb extensions a les diferents seus com si fossin en una mateixa ubicació amb totes les funcionalitats de centraleta disponibles.
 • Entorns multiseu que volen centralitzar l’atenció als clients en un sol lloc, optimitzant la despesa en recursos d’atenció als clients i permetent decidir en cada moment on volem rebre les trucades.

Com funciona.

ALLCOM VTEL posa a disposició del client una centraleta IP d’altes prestacions allotjada en ALLCOM Datacenter, un espai dissenyat per a l’hostalatge d’equips informàtics de missió crítica, el que garanteix una alta disponibilitat del servei.

El client accedeix al servei registrant els dispositius de veu IP, ja siguin telèfons, adaptadors o softphones, contra la centraleta virtual a través d’una línia de banda ampla, assignant-se a cada un d’ells un nombre d’extensió.

L’usuari disposa de total mobilitat, ja que pot continuar fent i atenent trucades en qualsevol moment i lloc, amb independència de la seva ubicació.

Funcionalitats d’ALLCOM VTEL

ESTÀNDAR:
 • Extensions Multiconferència de veu
 • Desviament: “find em”, “follow me”, desviament si “ocupat”, si “sense resposta”, quan “fora de línia”. Desviaments basats en identificació (ID) de trucada
 • Desviaments automàtics en cas de caiguda de la connectivitat
 • Transferència de trucada -ciega i assistida
 • Pàrquing de trucades
 • Registre trucades
 • Servei “no molestar” (basat en identificació de trucada)
 • Bústies de veu individuals per usuari
 • Indicador de missatge en espera
 • Grups compartibles amb altres usuaris
 • Indicador de l’estat de les extensions
 • Captures de trucades (de grup o dirigida)
 • Grups compartibles amb altres usuaris
 • Música “en espera”
 • Missatge de paciència
 • Callback
 • Gestió i monitorització web
 • Etc …

AVANÇADES:
 • Extensions múltiples per usuari
 • Operadora automàtica multinivell
 • ACD: sistema de distribució de trucades
 • Salutacions de correu de veu basats en I + D de trucada
 • Rutes per origen i per trams horaris
 • Conferències de veu per a múltiples usuaris.
 • eFax
 • Clic-2-dial.
 • Enregistrament de veu.
 • Trucades encriptades.
 • Integració amb Skype.
 • Solució Hotelera de pagament per ocupació.
 • Integració d’aplicacions de tercers: CRM, programari de gestió, …
 • Call Center. Informe de totes les trucades.
 • Etc …

Estalvi en el cost de les trucades:

Amb la centraleta virtual de ALLCOM VTEL, no només s’estalvia en manteniments de línies, d’equips, etc … sinó també en les trucades, ja que hi ha un estalvi de fins a més del 70% respecte al cost de trucades d’un altre operador.

Tarifes de consum:

 • Trucades a fixos nacionals a 0,02 € / minut.
 • Trucades a mòbils nacionals a 0,08 € / minut.
En tots dos casos, les trucades efectuades des ALLCOM VTEL no tenen cap cost d’establiment de trucada. A més, es facturen per segons des del primer segon.

Inversió.

La nostra solució és molt senzilla. Bàsicament, telèfons sobretaula i sense fil, tant DECT amb antenes de cobertura com de connexió unilínia. Oferim un catàleg que inclou diverses marques homologades i diferents models. També dispositius addicionals: aparells d’audioconferència, plaques de porter, àmplia gamma d’auriculars (amb cable o sense), etc.

Aquests elements es poden abonar al comptat o disposar d’un sistema de Renting tecnològic pensat específicament per a aquestes solucions.

Cal notar que una proposta de VTEL suposa l’estalvi de la part més important per a una instal·lació d’aquestes característiques, ja que al ja existir la PBX (allotjada al núvol), aquest cost desapareix de la inversió inicial.

Serveis de VTEL VoIP. Característiques.
 • Utilitzem l’Accés a Internet existent per a la transmissió de veu, amb trànsit gestionat a través de plataformes d’operadors virtuals (SIP TRUNKING).

Ens diferenciem dels nostres competidors:

 • Les trucades sortints les identifiquem amb el seu número de sempre.
 • Realitzem una administració professional p2p de les trucades.
 • Ens precedeixen 25 anys d’experiència en el Mercat, proporcionant serveis professionals de telecomunicacions.
 • Tarifes competitives: Eliminació d’intermediaris. Molt interessants en trucades a mòbils i excepcionals en trucades a internacional.
 • Sense compromís de permanència i un baix cost de manteniment dels canals. Trucades sense cost d’establiment ni franquícia, tarificades per segons, des del primer segon.

Panell d’Admin: Intuïtiva eina de configuració

Com no podria ser d’altra manera, VTEL els proporciona gratuïtament un configurador de la PBX de l’empresa; una eina molt fàcil d’utilitzar.

Alternativament, els oferim la possibilitat d’encarregar-nos de tot.

Resum d’elements configurables des del Panell d’Admin:
 • Configuració senzilla amb tecnologia drag & drop
 • Possibilitat d’il·limitats modes de programació de trucada entrant (mode nocturn 1, nocturn 2, etc …)
 • Programació anticipada dels calendaris festius
 • Configuració senzilla dels horaris
 • Contactes il·limitats
 • Registre de trucades exportable a fitxer CSV
 • Configuració música en espera

Sistema VTEL – CALL CENTER integrat (opcional)

Gaudiu d’un Call Center de prestacions bàsiques per un preu molt ajustat.

 • Panell d’AGENT
 • Panell de SUPERVISOR
 • Wallboard per a visualitzar l’estat general de les cues
 • Informació sobre l’estat de les cues
 • Click to Call
 • Informes i estadístiques (per cues, per agent en un període de temps, etc …)
 • I molt més …

c

NOVETATS 2019

Des del 12 de maig de 2019 el registre horari de jornada laboral és obligatori per a totes les empreses; l’entrada en vigor d’aquesta nova llei busca complir amb el dret de tots els treballadors a conèixer la durada i distribució de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari.

Això suposa la necessitat d’implantar sistemes per fitxar en entrar i sortir de la feina, cosa habitual en grans companyies, però del que no tenen la majoria de PIMES … i que hauran d’implementar.

Des de la seva VTEL, els treballadors de la seva empresa podran registrar la seva entrada i sortida, generant un historial de l’activitat dels seus moviments segons horaris i calendari. Més tard, la persona autoritzada podrà obtenir de forma simple i intuïtiva un informe del fitxatge dels seus treballadors.

Control Horari només marcant un codi al telèfon:

El funcionament en si és molt senzill: L’únic requisit és que cada un dels treballadors estiguin donats d’alta al sistema.

A l’entrar, el treballador només ha de “fitxar” marcant un codi en la seva extensió telefònica. Un cop introduït aquest, una locució sol·licita un pin de 4 xifres, que és personal. Per sortir és el mateix, però utilitzant el codi de sortida. En els infomres quedaran registrades les entrades, sortides i des de quin dispositiu s’han realitzat.

El “fichatge” també es pot realitzar mitjançant un portal web i fins i tot des de qualsevol mòbil, quedant registre en el cas que l’entrada o sortida s’hagi realitzat des d’un mòbil, la geolocalització del mateix.

Sistema de control horario desde centralita virtual - administración