Blog

10 avantatges de passar-se a les telecomunicacions VoIP

31/05/2022, Written by 0 comment

Les telecomunicacions VoIP han permès fer un gran salt de qualitat a les empreses que han apostat per elles. Independentment del tipus de negoci i número treballadors, són una excel·lent eina que permet millorar el rendiment de qualsevol companyia. Els principals avantatges que aporten són:

Mobilitat

Per a una empresa dinàmica, és sens dubte una dels grans avantatges. La tecnologia VoIP permet a tots els seus empleats generar i rebre crides des de qualsevol lloc del món, utilitzant telèfon intel·ligent amb un programari de telefonia IP (Softphone). A vegades els usuaris es troben a casa, treballant en ubicacions remotes. VoIP permet que aquests treballadors utilitzin qualsevol dispositiu que tinguin amb el mateix número que utilitzen en el de treball, protegint així la seva privacitat i oferint una imatge professional a totes les persones que telefonen.

Multispositiu

Qualsevol dispositiu que pugui connectar-se a internet pot comunicar-se per VoIP (telèfon IP, ordinador, tauleta…)
Els avantatges multidisposito van més enllà, ja que es poden connectar una sèrie de dispositius a un únic número, fer que les crides entrants sonin en tots els dispositius alhora o que vagin rebotant als diferents dispositius connectats successivament fins que la trucada sigui atesa.

Reducció de costos de telefonia

Tant per a trucades locals com de llarga distància el preu per minut d’una crida per VoIP és moltíssim més econòmic que utilitzant la tecnologia d’una línia de telefonia tradicional. A més, desapareixen els càrrecs per trucades entre empleats, fins i tot si es troben en diferents oficines. A l’estalvi cal afegir baixos costos d’infraestructura i manteniment del sistema virtual.

Flexibilitat i escalabilitat

La tecnologia VoIP permet afegir i eliminar línies, usuaris i números de manera senzilla, per a adaptar-se a les necessitats de l’empresa. A mesura que vagi creixent l’empresa i augmentin les seves necessitats, es podran anar incrementant els serveis, i en la majoria de les situacions el cost serà mínim.

Numeració personalitzada

El número que apareix en efectuar la crida no té per què estar vinculat a la ubicació real actual. A més, una empresa multiseu pot utilitzar sempre el mateix número. Així mateix, un teletrabajador pot emetre crides amb el número corporatiu de l’empresa, encara que estigui en el seu domicili o de viatge de negocis.

Centraleta sempre operativa

Un altre avantatge d’una centraleta virtual és que, en estar en el núvol, continuarà funcionant en l’hipotètic cas que l’empresa es quedés sense corrent elèctric. A més, el seu disseny inclou un panell web per a configurar-la des de qualsevol lloc amb accés a Internet. També canviar les locucions d’entrada, grups de salt, horaris, etc és possible amb només uns clics en qualsevol moment.

Actualització permanent

La centraleta virtual estarà sempre completament actualitzada sense que ningú en l’empresa hagi de preocupar-te del seu manteniment, reparacions o millores; reduint els costos que suposaven les inversions de les antigues centraletes analògiques.

Funcions avançades de telefonia

La telefonia analògica mancava d’una sèrie de limitacions tecnològiques, que la versió digital supera i millora. VoIP ofereix, entre altres funcions: la resposta de veu interactiva (IVR), visualització del detall de crides rebudes o realitzades enregistrament de crides i possibilitat d’enviament a la bústia de veu.

Integració

Els sistemes de VoIP permeten integrar en una mateixa xarxa totes les comunicacions de veu, dades, i imatge d’una empresa i és compatible amb serveis de la telefonia tradicional. A més, la seva tecnologia permet integrar-se amb altres aplicacions empresarials com el CRM per a millorar i ampliar les característiques i funcionalitats.

Millora en l’atenció al client

Sol·licituds de suport o peticions comercials poden ser enviades a una safata d’entrada de grup, de manera que poden ser resposts per qualsevol empleat del departament disponible en aquest moment. D’aquesta manera es redueixen els temps de resposta i es millora la qualitat en l’atenció al client.