Serveis de Consultoria en Telecomunicacions AC Allcom

Consultoría de telecomunicaciones

SERVEIS DE CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONS

 

AC ALLCOM ELS PUNTS CLAU DEL SERVEI

Mitjançant aquest servei i gràcies a la seva especialització, AC ALLCOM audita diferents aspectes dels serveis contractats pels nostres clients a Operadors Telefònics, així com en la negociació amb els mateixos perquè les seves empreses obtinguin la millor relació qualitat / preu per aquests serveis.

Segons requeriments, s’analitza si el / els equips de veu en explotació compleixen amb les necessitats del CLIENT i les seves prestacions i dimensió són les adequades. També s’estudia com afecta el rendiment dels sistemes en les relacions amb els clients i proveïdors.

A qui va dirigit?

És la solució ideal per a empreses i companyies que necessiten un assessorament fiable, ràpid i eficaç per millorar les seves comunicacions telefòniques, posada en marxa de nous projectes de comunicacions telefòniques o de dades, així com per aconseguir importants estalvis en la contractació i consums dels diferents serveis.

Avantatges

Contractant AC ALLCOM la seva Empresa no haurà de destinar recursos humans propis. A més, per regla general el CLIENT no disposa dels coneixements necessaris ni és coneixedor de les últimes novetats del Mercat respecte a tarifes i serveis. Els nostres serveis són fàcilment justificables, ja que en la majoria de casos els nostres honoraris no representen cap despesa addicional per al CLIENT.

Informe i Objectius

AC ALLCOM confecciona un informe resumit sobre totes les àrees o serveis de telecomunicacions sobre els quals realitza l’estudi, sent l’objectiu del mateix conèixer i analitzar si cada un dels recursos utilitzats per l’empresa (línies, analògiques o XDSI, serveis de dades i / o VPN, telefonia mòbil, etc …) i a la destinació que els dedica, són els adequats i estan correctament dimensionats, etc …

Servicios de consultoría de telecomunicaciones

Finalment, conèixer tota la infraestructura en equips de veu disponible a les instal·lacions del CLIENT, així com les possibilitats d’aquests per poder-los programar adequadament i d’aquesta manera millorar el sistema de comunicació intern / extern.

Implementació de l’auditoria

Servicios de consultoría de telecomunicaciones

Amb l’informe redactat i amb ple coneixement de l’estat dels serveis objecte d’anàlisi, AC ALLCOM confecciona una oferta amb diverses possibilitats de millora en qualitat, prestacions i preus, recolzant-nos en les ofertes dels diferents operadors del Mercat i -en cas necessari i amb el seu consentiment- negociarem en nom del CLIENT.

A més, com a tret diferenciador, també ens ocupem de fer el tediós seguiment d’aquests treballs.

Honoraris

Els nostres honoraris són transparents. Depenent de l’auditoria a realitzar, en la majoria de les ocasions el retorn de la inversió es produeix al cap de pocs mesos d’aplicar les millores i recomanacions extretes de l’estudi realitzat.