Control Horari des de la centraleta virtual

CONTROL HORARIO

Control Horari: Servei de fitxatge “a la carta”

Des del 12 de maig de 2019 el registre horari de jornada laboral és obligatori per a totes les empreses; l’entrada en vigor d’aquesta nova llei busca complir amb el dret de tots els treballadors a conèixer la durada i distribució de la seva jornada ordinària de treball, així com el seu horari.

Això suposa la necessitat d’implantar sistemes per fitxar en entrar i sortir de la feina, cosa habitual en grans companyies, però del que no tenen la majoria de PIMES … i que hauran d’implementar.

Des de la seva VTEL, els treballadors de la seva empresa podran registrar la seva entrada i sortida, generant un historial de l’activitat dels seus moviments segons horaris i calendari. Més tard, la persona autoritzada podrà obtenir de forma simple i intuïtiva un informe del fitxatge dels seus treballadors.

Control Horari només marcant un codi al telèfon:

El funcionament en si és molt senzill: L’únic requisit és que cada un dels treballadors estiguin donats d’alta al sistema.

A l’entrar, el treballador només ha de “fitxar” marcant un codi en la seva extensió telefònica. Un cop introduït aquest, una locució sol·licita un pin de 4 xifres, que és personal. Per sortir és el mateix, però utilitzant el codi de sortida. En els infomres quedaran registrades les entrades, sortides i des de quin dispositiu s’han realitzat.

El “fichatge” també es pot realitzar mitjançant un portal web i fins i tot des de qualsevol mòbil, quedant registre en el cas que l’entrada o sortida s’hagi realitzat des d’un mòbil, la geolocalització del mateix.

Sistema de control horario desde centralita virtual - administración

Des del panell d’usuari de l’administrador es podrà accedir als informes i històrics on es podrà veure l’estat dels treballadors, sol·licitud de codis PIN, etc …

Control horario desde centralita virtual - administración
Control horario desde centralita virtual - administración

També es podrà fer comentaris sobre algun fitxatge, anul·lar, crear, etc .; però totes aquestes modificacions no podran ser manipulades sense deixar registre, tal com exigeix ​​la llei per evitar fraus.

Exporta els informes amb possibilitat de diferents formats:

Control horario - panel de administración
Control horario - panel de administración

Tarifes del Servei de Control Horari:

• Alta del servei (pagament únic per PBX / Companyia): 50 €.
• Manteniment mensual usuari: 1 € / mes / usuari.
• Manteniment mensual usuari sense extensió de PBX: 2 € / mes / usuari.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

Oferim solucions a la mida de cada empresa

Contacta’ns i t’informarem sense compromís.