Blog

5 raons per les quals la teva agència immobiliària hauria de passar-se a la telefonia IP

31/08/2022, Written by 0 comment

La telefonia VoIP pot aportar molts avantatges sobre la telefonia tradicional a les agències immobiliàries. Destaquem les 5 més rellevants que hem seleccionat:

 

1. Atendre totes les trucades:

Les agències immobiliàries obtenen el seu benefici per mitjà de les comissions de les gestions de compra-venda o lloguer de béns immobiliaris. Per tant, una de les claus (possiblement la més important) radica a obtenir el màxim nombre d’operacions; pel que perdre una trucada pot implicar no materialitzar una potencial venda o un potencial actiu.

Avantatges telefonia VoIP per a immobiliaries

Algunes agències immobiliàries disposen únicament d’una línia telefònica, per la qual cosa mentre està ocupada, la resta de les trucades queden sense atendre. Una centraleta virtual permet que de manera simultània diverses persones estiguin al telèfon fent gestions identificant-se amb el mateix número. A més, en el cas que tots els agents estan ocupats, es pot generar una cua d’espera amb música (també amb tascó publicitari, missatge de cortesia, etc ) que mantingui al client en línia mentre s’atén la trucada. Així mateix, Els sistemes de telefonia VoIP permeten respondre la trucada amb un missatge de presentació com: “Gràcies per cridar a la immobiliària X. En breu li atendrà un dels nostres agents.” Amb aquest missatge s’informa el potencial client que està en línia amb l’agència abans de posar la trucada en espera. També es pot configurar la resposta automàtica perquè s’informi de la posició en cua i temps mitjà d’espera, reduint considerablement el percentatge d’abandó de la trucada.

 

2. Que el potencial client sempre parli amb el mateix agent

Si un client cada vegada que truca a l’agència és atès per una persona diferent ja sigui perquè no està disponible o perquè no recorda el nom de qui li va atendre inicialment, s’inverteix més temps i es perd potència comercial perquè no s’estableix una relació entre comprador-agent. La telefonia IP ofereix diferents solucions que resolen aquest problema:Avantatges telefonia VoIP per a immobiliaries

  • Smart IVR que permet enrutar les crides de manera que sempre que digui un determinat client la crida es derivi al mateix agent.
  • Extensió d’agent
  • Número personal per agent
  • Transferència de trucada des de la centraleta principal a un mòbil o fixe
  • Bústia de veu al mail, de manera que quan truquen fora de l’horari comercial el missatge quedi emmagatzemat en el correu i es pugui rebre la informació i/o retornar la trucada.

 

3. Disposar d’un registre detallat de les trucades i contactes

La telefonia IP permet tenir accés en tot moment als informes detallats de les trucades, tant de l’organització en general com d’un agent en particular, la seva traçabilitat, així com a gravar i accedir als enregistraments.

Totes aquestes funcionalitats es potencien i maximitzen amb la integració del mòdul de Call Center, sempre que l’especialització i dimensió de l’Agència Immobiliària faci recomanable la seva implementació.

De manera complementària, la integració del sistema de telefonia amb el CRM a més d’ajudar el seguiment comercial, permet millorar exponencialment la productivitat, facilitant el teletreball i la mobilitat.

 

Avantatges telefonia VoIP per a immobiliaries

4. Identificar les trucades sobre la base del portal, anunci o agent

Aquestes operatives resulten estratègiques per a analitzar quines plataformes o formats d’anunci obtenen un millor rendiment i optimitzen les tasques perquè els permet prendre decisions a l’hora de repartir els recursos.

També permet donar d’alta números temporals per a algun habitatge o anunci en concret, de manera que es pugui identificar l’immoble d’interès abans de respondre la trucada. Aquesta funcionalitat resulta molt interessant quan es gestiona alguna propietat exclusiva o una promoció especial.

Una altra funcionalitat vinculada a la disposició de diferents números és que cada agent gestioni les seves propietats i que les anunciï amb el seu propi número. El número pot aparentar ser un fix, encara que realment es derivi a un mòbil si interessa donar una imatge més professional. Aquestes trucades poden passar per la centraleta perquè quedi registre, però sense haver de perdre temps i recursos en què una operadora les atengui en primer lloc.

 

5. Millora de la presència geogràfica de l’agència

En tractar-se d’un sistema en el núvol, el servei de telefonia IP es pot utilitzar des de qualsevol emplaçament. Això permet també obtenir un número d’una zona geogràfica diferent a la ubicació real, podent respondre a la petició des d’un telèfon fix o mòbil, en l’oficina o des de qualsevol lloc. Amb aquesta facilitat podem publicitar els immobles de cada amb un telèfon local, donant aparença de major proximitat.

A més, si es tracta d’una Agència amb propietats internacionals, aquesta funció ofereix la possibilitat que els potencials clients puguin cridar sense el cost d’una trucada internacional. De la mateixa manera es poden realitzar anomenades a l’estranger des de l’oficina a preu local, la qual cosa suposa un important estalvi de costos.