Blog

Robotista, científic de dades o advocat especialitzat en ciberseguretat, les professions del futur en l’era d’Internet

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Redacció TNI el 2017.05.30 a les 23:01:36

En una societat cada vegada més global, l’automatització dels processos provocarà la necessitat de creació de nous llocs de treball amb base tecnològica i fort component creatiu. Tots ells lligats a les noves tecnologies.

WATCH & ACT ha volgut revelar com l’era digital està afectant el mercat de treball. Segons calcula la Universitat d’Oxford i altres institucions, el 47% de l’ocupació actual desapareixerà dins d’una o, com a molt, dues dècades, i el 90% de les professions que romangui patirà alguna transformació i requeriran la incorporació de noves competències, particularment tecnològiques . “A títol professional, és temps de renovar-se i preparar-se per a una Transformació Digital sense precedents”, assegura David Martínez, responsable de Transformació Digital de la consultora de negocis WATCH & ACT.

En aquesta revolució, tots els sectors es veuran afectats. “El mercat precisarà de nous perfils amb grans habilitats tècniques, que cobreixin la necessitat actual de moltes empreses d’innovar continuadament com a clau per a la seva sostenibilitat”, adverteix Martínez.

La bona notícia és que encara queden molts camps per cobrir, de major a menor especialització. Pel que encara hi ha temps per reciclar-se professionalment cap a aquests àmbits.

David Martínez, responsable de Transformació Digital de WATCH & ACT, ha elaborat una petita llista amb cinc professions la demanda és ja una realitat en 2017 i que a WATCH & ACT li resulten molt rellevants a curt termini:

Analista i programador d’Internet de les coses (IOT). Les nostres cases i ciutats del futur estaran connectades a tot tipus de sensors i dispositius que ens permetran interactuar amb ells o amb les nostres famílies, i controlar al detall el seu funcionament i rendiment. Seran necessaris professionals que dissenyin les millors solucions sobre aquesta base tecnològica.
Científic de dades. S’anomena d’aquesta manera als professionals amb coneixements analítics, de programació i lògica, normalment amb formació matemàtica o estadística, i que capaços d’estudiar les dades d’una organització i generar indicadors que anticipen les tendències del negoci i proposin mesures correctores. El Big Data, amb les seves diferents cares, és ja una realitat, el negoci global seguirà creixent en els propers anys. Aquests professionals coneixeran la seva màxima expressió quan els trobem lligats a l’Internet de les coses.
Robotista. El negoci de la robòtica no deixarà de créixer a causa de la millora contínua de processadors i sensors, i a la necessitat d’automatitzar al màxim qualsevol procés on la intervenció humana no sigui fonamental. Aquest professional ha de comptar amb coneixements d’enginyeria i ciències de la computació, i disposar de capacitats relacionades amb la humanització de la intel·ligència artificial.
Impressor 3D. La impressió 3D és capaç de transformar molts models de negoci tradicionals completament consolidats, d’una manera impensable fa uns anys. El professional ha de ser una persona creativa, capaç d’inventar nous models factibles i rendibles, i amb coneixements informàtics d’eines d’impressió 3D. Aquesta tecnologia és, a més, altament compatible amb altres com la robòtica o l’Internet de les coses.
Advocat especialitzat en ciberseguretat. Tots els avenços tecnològics introdueixen elements de risc en la seguretat, de manera que la ciberseguretat també és un sector a l’alça en totes les seves variants. Cada país comptarà amb un marc regulador concret que requerirà de professionals que l’articulin adequadament i comptin amb una base tecnològica avançada per entendre i mitigar en la mesura del possible els riscos i impactes de qualsevol possible vulnerabilitat sobre empreses i particulars.

Llegir més