Política de cookies

ALLCOM COMUNICACIONS SL, com a titular del lloc web. www.allcom.es, exposa en aquesta secció la Política de Privacitat, sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar, quan visiti la pàgina web de la nostra titularitat. En el tractament de dades de caràcter personal, ALLCOM COMUNICACIONS SL garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

A través de la seva pàgina web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials), ALLCOM COMUNICACIONS SL recull en ocasions dades de caràcter personal. Pel que informa a tots els usuaris que les dades remeses o subministrades en aquesta pàgina web o per les vies anteriorment exposades, seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és ALLCOM COMUNICACIONS SL amb NIF B-60661915 i domicili social a: C / Salvador Dalí, 10 entresol Montcada i Reixach 08110 Barcelona

ALLCOM COMUNICACIONS SL es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats.

QUALITAT I FINALITAT

L’Usuari que faciliti dades de caràcter personal és responsable que la informació que proporcioni sigui certa, respon de la seva veracitat i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada. L’Usuari serà l’únic responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a ALLCOM COMUNICACIONS SL

Totes les dades sol·licitades a través d’ALLCOM COMUNICACIONS SL, són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, ALLCOM COMUNICACIONS SL, no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Les dades de l’usuari seran tractades per a les finalitats descrites a continuació, de manera que accepten expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament per a les següents finalitats:

Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, per a atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquesta web.

Per informar-li sobre noves activitats, productes i serveis de ALLCOM COMUNICACIONS SL, enviar-les comunicacions comercials o publicitàries per e-mail, fax, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions. Les mateixes, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els que mantinguéssim acords de promoció comercial. Si és així, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions comercials realitzades per part de ALLCOM COMUNICACIONS SL, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

Aquesta mateixa informació es pot oferir-se-o remetre-se en fer-se seguidor dels perfils de ALLCOM COMUNICACIONS SL en les xarxes socials que enllacen aquest lloc web, de manera que en fer-se seguidor consent expressament el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privacitat d’aquestes. Si volen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lats, poden donar-se de baixa com a seguidors dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials poden exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part de l’ALLCOM COMUNICACIONS SL quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti, pel que recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi aquestes condicions.

DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de ALLCOM COMUNICACIONS SL

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a ALLCOM COMUNICACIONS SL C / Salvador Dalí, 10 entresol Montcada i Reixach 08110 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

De la mateixa manera, l’usuari podrà revocar qualsevol consentiment o donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@allcom.es

ÚS DE COOKIES

A ALLCOM COMUNICACIONS SL respectem la privacitat dels nostres visitants, per conèixer més informació sobre l’ús de cookies al nostre web podeu consultar el següent enllaç “Política de cookies”.

SEGURETAT

ALLCOM COMUNICACIONS SL, ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. Així mateix utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Si bé l’usuari reconeix expressament que la seguretat a internet no és inexpugnable.