Blog

Les xarxes 4G en banda no llicenciada

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Victor Dot
(Enginyier de Telecomunicació)

El passat mes de Febrer de 2017, la FCC (Federal Communications Commission) va aprovar als Estats Units el desplegament per part de T-Mobile de LTE-O (LTE amb freqüències no llicenciades en la banda de 5GHz). Això permet a T-Mobile poder incrementar la capacitat ràdio amb 20MHz més, és a dir que els usuaris puguin incrementar la seva velocitat de descàrrega fins 150Mbps més afegit al que actualment tinguin.

De manera similar a Europa es va desplegar aquesta tecnologia coneguda amb les sigles LAA (Licensed Assisted Access). Gràcies a LAA els operadors podran reutilitzar la banda de 5GHz, actualment utilitzada pels equips WIFI com ordinadors, tauletes o fins i tot Smartphones, incrementant les velocitats de descàrrega. Però a diferència dels Estats Units, LAA inclou la funcionalitat Listen Before Talk (LBT) que obliga els equips que utilitzin aquestes freqüències no llicenciades a través d’LAA a escoltar abans d’enviar dades. D’aquesta forma el telèfon mòbil només podrà utilitzar aquestes freqüències en cas que no hi hagi cap altre dispositiu WIFI que el feu servir en aquest mateix instant. Amb això es pretén prioritzar l’ús de les dades a través de les xarxes WIFI ja existents, sense que elles es vegin afectades per aquesta nova tecnologia.

LAA ajudarà els operadors Europeus a augmentar la seva capacitat en les xarxes LTE (4G) sense que haver de pagar per l’espectre. No serà fins a la segona meitat de 2017 quan els operadors podran començar a desplegar aquesta tecnologia, tot i que també cal esperar que els telèfons (Smartphones) siguin capaços de connectar-se a xarxes mitjançant LAA, i aprofitar totes les seves capacitats. A dia d’avui Qualcomm ja està fent proves amb els grans subministradors de xarxa per validar aquesta tecnologia, així que ara només falta que els fabricants de telèfons mòbils com Samsung, Apple, Sony, etc la introdueixin en els seus nous llançaments.

La demanda de dades en mobilitat augmenta cada dia, i més en entorns indoor. S’estima que més del 80% del tràfic de dades passa dins dels edificis (Casa, oficines, aeroports, centres comercials, etc.). L’ús d’LAA, és ideal per a entorns tancats, ja que la regulació obliga a utilitzar-la amb baixa potència, per reduir la interferència amb altres equips, i augmentar la seva reutilització.

La banda de 5GHz a Europa disposa de més de 100 MHz disponibles, dels quals LAA només utilitzés una cinquena part inicialment. A mesura que les xarxes vagin adaptant aquesta tecnologia els equips seran capaços d’utilitzar més ample de banda d’aquest espectre per afegir amb l’actual, incrementant la capacitat de descàrrega dels usuaris per arribar a majors velocitats.

Així LAA és un pas més cap a les xarxes 5G, demostrant com tecnologies existents com LTE (4G) i WIFI poden conviure i alhora com es pot incrementar les velocitats de descàrrega mòbils arribant a 1Gbps o més.

Llegir més