Blog

Les bones pràctiques docents en l’educació virtual universitària – #elearning #education

02/07/2019, Written by 0 comment

Els canvis en els patrons conductuals del docent es poden donar a partir de modificacions superficials (canvi 1) o si aquest canvi ve acompanyat de modificacions en el seu pensament i coneixement pedagògic en què es recolza (canvi 2). El present manuscrit té com a propòsit promoure el canvi 2, a través d’una guia que convidi al docent a la reflexió, de manera que pugui abordar les bones pràctiques docents a partir de canvis profunds en el seu pensament i estil d’ensenyament específicament en l’educació virtual universitària. Aquesta proposta es basa en una revisió literària sobre: ​​(1) les bones pràctiques en diferents verticals, (2) les bones pràctiques educatives en l’educació virtual i (3) models de bones pràctiques educatives per identificar un conjunt de pràctiques per a l’educació virtual . Posteriorment, es presenta una guia de tres moments, que el docent podrà utilitzar com a exercici d’autoavaluació i així determinar si l’adopció d’bones pràctiques educatives és del tipus canvi a 1 o del tipus canvi 2. L’educació virtual encara enfronta reptes i desafiaments en la societat del Coneixement, ja que es qüestiona la seva qualitat per la falta d’interacció física, que per naturalesa, l’educació presencial posseeix. Per tant, es convida al docent universitari a que utilitzi la guia i alhora preguntar iterativament, quin tipus de canvi vol assumir en el seu patró conductual? Del tipus de canvi que assumeixi, dependrà la seva contribució a la qualitat de l’educació virtual.

Llegir més