Blog

La societat egocèntrica

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Tecnonews el 2017.05.30 a les 23:08:40

Es diu sovint que vivim en una societat profundament egocèntrica. El problema d’aquesta idea és saber si han estat les Noves Tecnologies les que han permès que això sigui així o si els éssers humans ja érem egocèntrics abans que la revolució tecnològica irrompés en la nostra vides. No hi ha una resposta clara, amb tot, sembla obvi que els nous mitjans de difusió i de registre, permeten el que Andy Warhol ja va vaticinar amb el seu cèlebre màxima: “En el futur, tothom serà famós durant 15 minuts”.

Actualment podem gravar els nostres propis vídeos i pujar-los a la xarxa on qui vulgui pot veure’ls. Podem llançar les nostres idees al ciberespai o penjar les nostres fotos. Per si fos poc, els dispositius mòbils cada vegada tenen més en compte els selfies en els seus dissenys. Les tecnologies exacerben la nostra voluntat de convertir-nos en el centre del món (almenys en el centre del nostre món). És per aquest motiu que ja no sorprèn molt la nova funció que està creant Google per al seu cercador. L’opció “Personal” permetrà als internautes buscar continguts que tinguin relació amb ells mateixos i que hagin pujat prèviament a través de Google Fotos, Gmail o el calendari de Google. Així, si en “Personal” busquem “cotxe” ens apareixeran totes les fotografies pròpies en què apareix un automòbil. Podem pensar que es tracta d’una funció que en realitat només vol millorar l’eficiència de l’entorn de Google, però quan el mateix usuari es converteix en l’objecte de recerca, s’inverteixen els rols del tot i comença l’egocentrisme.

No és l’únic exemple de com s’ha desenvolupat la cultura de l’egocentrisme en el món de les Noves Tecnologies. En un documental curt de la revista Vice sobre tecnologia i l’ús que fan d’ella avui dia els joves, emergien algunes idees d’allò més hilarants. Els joves fan un ús extensiu d’Instagram i fins i tot quan han de pujar una fotografia a aquesta xarxa social, organitzen el que sens dubte podria semblar una sessió de fotografies. Preparació, maquillatge, descarti de fotos dolentes i selecció d’aquella foto que va a donar-nos més likes. Tot per obtenir la màxima repercussió a les xarxes socials i tenir el màxim nombre de seguidors possibles. Una jove en el documental arriba a comentar que no sortiria amb un noi que seguís a més gent de la que li seguissin a ell. És el que la noia diu, estar en negatiu.

Potser aquesta societat egòlatra no és resultat de les Noves Tecnologies, ni tampoc està inscrita en el nostre ADN animal. Potser les relacions socials estan cada vegada més mediatitzades per les lleis del capitalisme. Creiem que l’amistat depèn, com la mercaderia i el seu valor, de l’acumulació dels beneficis i la minimització de les pèrdues. És per això que volem presentar-nos davant el món com el producte perfecte: el que es ven a molts usuaris i els guanys depenen de molt pocs.

Llegir més