Blog

La radiació de les antenes, molt per sota a Catalunya

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Redacció TNI

Els nivells dels camps electromagnètics de radiofreqüència que generen les antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de radiocomunicació a Catalunya estan molt per sota dels límits permesos en la legislació vigent.

Aquesta és la principal conclusió de la cambra Informe anual sobre el nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya, que ha presentat la Generalitat de Catalunya i que ja es pot consultar al portal de Governança radioelèctrica.

En concret, la xarxa d’equips de monitoratge de radiofreqüències ha estat controlant els nivells de volts per metre (V / m) en 328 punts instal·lats a 184 municipis i s’han realitzat 254 mesuraments puntuals en 111 espais més del territori.

En tots els casos, els resultats han estat molt inferiors als nivells màxims marcats per la normativa, que està vigent en gran part dels països de la Unió Europea i basada en recomanacions internacionals.

Així, el nivell màxim d’exposició per a les bandes de radiofreqüència de 900MHz, 1800MHz i 2100MHz, segons la normativa, és de 41 V / m i només s’assoleixi el llindar dels 20 V / m en ambdós casos. Per la seva banda, els equips de monitorització de banda ampla (radiofreqüències entre 100kHz i 8GHz), han detectat un sol cas en què s’ha arribat a 21 V / m quan la normativa indica que no es poden superar els 28 V / m. La resta de punts monitoritzats han quedat molt lluny d’aquestes dades.

Llegir més