Blog

La majoria d’empreses espanyoles prefereixen una centraleta virtual

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Redacció TNI el 2017.01.31 a les 15:08:53

El comparador de programari SoftDoit ha presentat el primer informe sobre la “Situació Actual del programari de Centraletes”, en què han participat empreses proveïdores d’aquestes solucions.

Entre les principals conclusions d’aquest informe destaca que la majoria d’empreses espanyoles, gairebé el 91%, s’inclina per una solució virtual, i només un 9% prefereix una física. És probable que una de les raons d’aquesta elecció sigui l’estalvi que comporta migrar a una telefonia IP des d’un operador tradicional, ja que, consultats per aquest tema, el 45,5% dels proveïdors assegura que l’estalvi mensual que suposa per a una empresa supera el 50%. El 18,2% situa aquest estalvi entre el 20% i el 30%.

Una altra dada interessant d’aquest estudi és que el 81,8% dels proveïdors ha incrementat les vendes de solucions de programari de centraletes al llarg de 2016. Més de la meitat, el 54,5%, assegura que van augmentar més del 30% , una mica més d’un 18%, entre un 10% i un 20%, i per al 9,1% es van incrementar entre un 20% i un 30%.

Preguntats per les expectatives de creixement per a aquest any, el 45,5% preveu que les vendes de programari de centraletes creixin per sobre del 30%, un 27,3% creu que pujaran entre un 20% i un 30%, el mateix percentatge que pensa que l’increment se situarà entre el 10% i el 20%.

Pel que fa a les modalitats d’allotjament del programari de Centraletes que ofereixen els proveïdors als seus clients, gairebé un 36,4% permet allotjar-sol en el núvol, mentre que prop del 63,6% ofereix dues opcions: allotjament en el núvol i en els servidors de les empreses. A nivell de pagament, la majoria, un 45,5% s’inclina per una sola opció, el pagament per ús, enfront del 18,2% que ofereix únicament el pagament únic. Finalment, el 36,4% posa a disposició dels seus clients les dues formes de pagament.

Pel que fa al temps que tarda un client de programari de Centraletes en canviar de solució, els proveïdors afirmen que el 45,5% un 67% triga a fer-ho de 2 a 5 anys, el 27,3% de 5 a 8 , el 18,2% cada 8 anys o més, i un 9,1% canvia cada any.

Pel que fa al nombre d’extensions que sol·liciten els clients en una implantació, els proveïdors asseguren que el 45,5% sol·licita entre 5 i 9 extensions, el 36,4%, 10 a 29, i el 18,2%, de 30 a 49 .

SoftDoit també ha preguntat en el seu estudi quines són les funcionalitats que més valoren els clients en un programari de Centraletes, una àmplia majoria, el 81,8% es decanta pel desviament per horaris i per prefix, 1 72,2% vol en la seva solució la resposta de veu interactiva, el mateix percentatge que destaca les estadístiques completes de trucades. Els enregistraments, cues de trucades i extensions mòbils comparteixen el mateix percentatge, un 63,6%

Llegir més