Blog

La CNMC aprova la regulació dels mercats d’accés a la telefonia fixa

02/07/2019, Written by 0 comment
  • Es mantenen les obligacions majoristes més rellevants i es desregula el mercat minorista
  • El manteniment de la regulació majorista beneficia especialment als usuaris que contracten la telefonia fixa sense empaquetar

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha aprovat la mesura definitiva per a la regulació dels mercats d’accés minorista i majorista a la telefonia fixa (mercats 1 i 2 de la Recomanació de la Comissió Europea de 2007). La mesura aborda la regulació de les condicions d’accés a la xarxa telefònica fixa per als usuaris finals (mercat 1) i també, a nivell majorista, per als operadors alternatius a Telefónica (mercat 2). (ANME / DTSA / 364/15: ANÀLISI DELS MERCATS 1 I 2 -R.2007)

Un cop estudiades les condicions de competència d’aquests mercats, la CNMC ha decidit mantenir la regulació majorista a la qual està sotmesa Telefónica per fomentar la competència en els mercats de serveis de telefonia fixa. La regulació d’aquest mercat majorista beneficia especialment als usuaris que no tenen la telefonia fixa empaquetada amb la banda ampla, tant del mercat residencial com empresarial.

En el cas del mercat minorista d’accés (mercat 1), les obligacions més significatives (regulació dels preus de la quota d’abonament i de connexió) ja van ser retirades en l’any 2012, la CNMC ha decidit eliminar les escasses obligacions que encara es mantenen.

La Comissió Europea va eliminar tant el mercat minorista com el majorista d’accés telefònic de la seva última Recomanació de mercats (2014). No obstant això, a la vista de l’anàlisi realitzada, la CNMC considera que mantenir la regulació en el mercat majorista continua sent necessari per garantir un desenvolupament competitiu del mercat minorista.

Obligacions majoristes

La CNMC planteja mantenir a Telefónica les obligacions que té imposades a nivell majorista i, en particular, la d’oferir el servei d’Accés Majorista a la Línia Telefònica (AMLT) a preus orientats a costos.

El AMLT garanteix que els operadors alternatius puguin oferir als seus clients el servei d’accés telefònic als seus clients, especialment als que no tenen empaquetat el servei telefònic fix amb la banda ampla. El AMLT possibilita, a més, que el client rebi una única factura per tots els serveis de comunicacions electròniques fixes que tingui contractats. El servei AMLT també és utilitzat pels operadors alternatius presents en el segment empresarial per oferir serveis de veu en les ubicacions on el client no necessita serveis avançats de dades.

D’altra banda, també s’aborda la supressió de determinades característiques del mercat majorista amb poc ús o la regulació ja no està justificada. Especialment, el servei de preselecció d’operador de manera aïllada (és a dir, sense AMLT) deixa d’estar regulat. Si bé aquest servei va ser fonamental per introduir competència en els inicis de la liberalització, el seu ús actual és residual i el manteniment de la seva regulació no està justificat.

Llegir més