Blog

Falten dones a les Noves Tecnologies

02/07/2019, Written by 0 comment

Escrit per Tecnonews el 2017.03.07 a les 17:25:54

Les dones no estan representades en les Noves Tecnologies. Les dades diuen que a Espanya el 70 per cent són homes mentre que el 30 per cent restant el conformen dones. Podríem despatxar aquest debat de forma senzilla afirmant que no passa res ja que en altres sectors les dones són majoria i no ens posem les mans al cap. Parlem per exemple del sector de l’educació primària o el sector de la salut. Es tracta d’una forma fal·laç de resoldre la qüestió i que passa per alt les trampes de la divisió de gènere que s’amaguen darrere.

Per què són tan necessàries les dones en el sector i per què és necessària la paritat? Vivim un procés de feminització de les nostres societats que té com a objectiu fer dels països en què vivim llocs millors. Quan es tracta de les Noves Tecnologies aquesta necessitats és doble. La raó d’això és que la indústria dedicada a aquest àmbit s’ha erigit en els últims anys com la pedra angular d’una canvi social en el qual estem immersos. És per això que són necessàries les dones en el sector perquè d’aquesta manera donin un punt de vista que no tenen els homes. La tecnologia o serà també femenina o serà incompleta.

D’altra banda si en gran part les dones decideixen no escollir el sector de les Noves Tecnologies alguna cosa més haurem de dir del sector en què ens trobem. No podem resoldre-ho afirmant que als nens els agrada més els llecs i les nenes les nines. A més de ser una afirmació d’allò més basta, demostra una falta de rigor i d’autocrítica dins del nostre sector. Potser es deu al fet que en altres sectors com el de la salut o l’educació els sous són més equitatius perquè estan normalment legislats de forma pública? Hauríem almenys plantejar-.

Certament, el biaix de la diferència entre homes i dones en les Noves Tecnologies s’articula en les edats primerenques; això és en l’educació primària. En aquest àmbit tots i totes som responsables del missatge que es llança a les noves generacions: Per què seguim parlant de treballs d’homes i treballs de dones?

D’altra banda, les xifres inferiors de dones en el sector de les Noves Tecnologies també es deuen a la manca de perspectiva laboral. Les dones, en un àmbit com aquest, es troben sense expectatives d’aconseguir els llocs més elevats d’empreses sempre copats per homes. Alguns diran que es deu als mèrits, amb tot hem de preguntar quantes dones en llocs d’alt rang coneixem en aquest sector. En un experiment social anomenat l’efecte Jennifer-John es van lliurar currículums exactament iguals d’un home i una dona a 127 professors. Els homes van obtenir per golejada el treball fictici. Si això és així en un àmbit universitari ¿què passarà en la realitat?

Llegir més