Blog

Avaya ajuda a millorar la seguretat en els centres de dades

02/07/2019, Written by 0 comment

Avaya acaba d’anunciar el llançament d’un innovador esquema que té com a objectiu ajudar les empreses a resoldre amb seguretat i eficàcia els reptes que apareixen quan l’Internet de les coses (IdC), el Big Data i la transformació digital estan portant les funcions de computació fora de la vora de la xarxa.

L’esquema de la companyia per al Centre de Dades “everywhere” resol tots aquests reptes introduint la plataforma operativa Avaya Pivot i el motor d’organització Avaya Arc. La companyia també ha fet públic el llançament del switch Ethernet modular Avaya VSP 8600, dissenyat per complementar les funcionalitats úniques d’Avaya Pivot i Avaya Arc.

La ràpida evolució de les aplicacions de negoci i dels dispositius de segona generació del IdC, està creant noves necessitats de trànsit entre servidors (East-west traffic) en els límits de la xarxa. Envia de nou aquest trànsit al centre de dades central per disposar de seguretat i de serveis de xarxa, i després de tornada a un altre segment de la vora, incrementa la latència i el cost, i de forma innecessària requereix de recursos de programari i maquinari durant tot el recorregut.

Per l’altre costat, desplegar prop de la vora dispositius addicionals dedicats per a la comunicació creuada, incrementarà innecessàriament la complexitat de la xarxa, la despesa i el risc alhora que impacta negativament en l’escalabilitat. Tot això exigeix ​​noves solucions, i una d’elles és assolible gràcies a l’esquema de la companyia.

Avaya Pivot i Avaya Arc

Aquest esquema compta amb dos components fonamentals: Avaya Pivot i Avaya Arc. El primer d’ells ofereix la possibilitat de desplegar virtualitzacions de funcions de xarxa (VFN) en qualsevol lloc a la xarxa. Amb el motor d’organització Avaya Ar, aquestes funcions poden encadenar automàticament en uns serveis complets utilitzant eines centralitzades basades en polítiques. Entre les funcions individuals es poden incloure la virtualització de xarxa, tallafocs, IDS / IPS, QoS i passarel·les especialitzades, que són seleccionades en funció de les necessitats úniques d’una aplicació concreta.

Aquests dos elements aporten la necessària estructura i control directament en els extrems de la xarxa, utilitzant conceptes que ha estat provats extensament en el centre de dades al mateix temps que evita la necessitat de nombrosos dispositius aïllats.

Per complementar Avaya Pivot, s’ha llançat un nou switch modular Avaya VSP 8600, amb un maquinari dissenyat específicament per a resoldre les necessitats del centre de dades “everywhere”. El VSP 8600 incorpora una arquitectura amb processadors de control en cada targeta d’interfície que, quan s’usa en combinació amb Avaya Pivot, ofereix una gran potència de processament equilibrat de càrrega per a subministrar la virtualització de les funcions de xarxa (NFV).

El VSP 8600 també ofereix hipersegmentació diferenciada i elasticitat per aïllar fàcilment el trànsit de dispositius i aplicacions per tota la xarxa i en l’empresa. Altament flexible, el VSP 8600 pot desplegar-se en qualsevol lloc de l’empresa, permetent la seva expansió gràcies a targetes secundàries i principals amb tan sol col·locar-les i connectar-les, i disposa també de l’habilitat de combinar diferents generacions de targetes de línia a mesura que noves funcionalitats van apareixent.

Llegir més