Blog

ASOTEM Anuncia l’eliminació de la regulació

02/07/2019, Written by 0 comment

ASOTEM, l’Associació Espanyola d’Operadors de Telecomunicacions Empresarials, va reunir el passat 26 de gener als seus socis a Barcelona durant l’Assemblea Anual, on s’ha fet balanç de l’exercici passat i aprovat la incorporació de nous associats, ampliant d’aquesta manera la representativitat de l’associació en el sector de les Telecomunicacions. Amb les recents incorporacions de VOZ.COM, VOZELIA, IBERSONTEL i tedra l’associació compta en l’actualitat amb la major representació sectorial d’operadores especialitzades en serveis de telefonia IP i comunicacions en el núvol per al segment empresarial, representant un sector en ple creixement

Durant l’assemblea s’han fixat les línies principals d’actuació per a l’any en curs. Un dels temes que s’ha debatut en profunditat ha estat l’escenari competitiu resultant de la regulació de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) en el mercat de la fibra òptica, i que després d’un any d’aplicació, es constaten les dificultats ja anunciades en el passat per ASOTEM mentre que els excessius costos de connexió amb els nodes provincials, la forçosa contractació per a cada línia d’un inadequat servei de ‘manteniment’, i les dificultats operatives en la provisió del servei i resolució d’avaries , que minven de forma considerable la viabilitat comercial d’ofertes alternatives a l’operador dominant.

Llegir més